Türkiye’nin İdeal İşyeri Araştırması 2015′i tamamladık. Araştırma kapsamında 38.424 profesyonele ulaştık. Bunlardan 5.624′ü anketimizi cevaplandırdı. Ayrıca anket linkini sosyal ağlar üzerinden paylaşarak 821 ek katılım sağladık. Bu formlardan 1219′u içtutarlılığı düşük olması (çelişkili cevaplar içermesi) nedeniyle değerlendirme dışı kaldı. Sonuç olarak güvenilirliği yüksek 5.226 anket formu elde ettik.