Yeni İK Danışmanlık Grubu olarak, İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki değişimi yakından izleyen, İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki yenilikleri müşterilerine aktaran, İnsan Kaynakları yönetimi alanında yerel bilgi üreten bir kurumsal gelişim şirketidir. İşveren Marka Yönetimi: İşveren Markası analizi, İşveren Markası planlaması, İşveren Markası tasarımı ve İşveren Markası tanıtımı ile İşveren Marka Yönetimini destekleyen Araştırma, Sosyal Medya, İşe Alım konularında uzmanız.

Müşterilerimizin İnsan Kaynakları Yönetimi alanında değer üretmelerine ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluruz. Kalıcı etki yaratma konusunda takıntılıyız. İnsan Kaynaklarının geleneksel sınırların dışına çıkan yaratıcı yaklaşımlarımız ve şirket özelinde ürettiğimiz benzersiz çözümler için tercih ediliriz. Müşterilerimize İnsan Kaynakları alanında güncel bakış açıları sunabilmek için bilgi tabanımızı geliştirmeye ciddi zaman ve çaba harcarız.

Geliştirdiğimiz İnsan Kaynakları iş modellerinin ancak çalışanların kabülü ve sahiplenmesi halinde başarıya ulaşacağına inanırız. Bunun İnsan Kaynakları ile ilgili dğişimleri çalışanları düşünerek, çalışanlarla birlikte hayata geçiririz.

İnsan Kaynağını Merkeze Alırız Yüksek motivasyonla çalışan insan kaynağının şirketlerine sağlayacakları katkının yanı sıra daha iyi bir birey, daha iyi bir arkadaş, daha iyi bir komşu ve daha iyi bir anne-baba olacaklarına inanırız. Bu nedenle insan kaynağını merkeze alan bir danışmanlık yaklaşımı ile hareket ederiz.

İnsan Kaynakları Süreçlerini İçten-Dışa Doğru Yönetiriz  İnsan Kaynaklarını önce anlamaya daha sonra anlaşılmaya çalışırız. “Genel-geçer” İnsan Kaynakları şablonlarından uzak dururuz. İnsan Kaynakları için çözüm üretmeye mevcut ve arzulanan durumu netleştirdikten sonra başlar, şirketinize özel İnsan Kaynakları önerileri sunarız.

Tüm İnsan Kaynaklarına Hitap Ederiz Sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmek için şirketin farklı kademelerinin ikna edilmesi, harekete geçirilmesi ve İnsan Kaynaklarındaki değişim sürecinin bir parçası haline getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için yalnız tepe yönetime ya da irtibatta olduğumuz departmana değil şirketin tüm İnsan Kaynaklarına odaklanırız.

Farklı Yeteneklere Sahip İnsan Kaynakları Profesyonelleri ile Çalışırız Farklı disiplinlerdeki derinlemesine bilgimiz, üniversite ve iş geliştirme ortaklarımızdan aldığımız destek ile İnsan Kaynakları Yönetimi alaınındaki karmaşık sorunlara kalıcı çözümler üretiriz. İnsan Kaynakları Yönetimi alanından danışmanlık hizmeti vermekle birlikte sadece İnsan Kaynakları danışmanlığı şirketi değiliz. Sürdürülebilirliği sağlamak adına müşterilerimizin İnsan Kaynakları Yönetimi konusundaki yeterliliklerini geliştirmelerine yardımıcı oluruz ve verdiğimiz İnsan Kaynakları danışmanlığını tamamlayan hizmetler öneririz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Konularında Yeni Bilgi Üretimine Katkı Sağlarız  İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili konularda günceli takip etmek ve Türkiye’ye özgü İnsan Kaynakları bilgisi üretemek için çaba harcarız. İnsan Kaynakları ile ilgili bilgilerin ancak pratik ve öğrenilebilir araç ve çerçevelere dönüştürülmesi halinde anlam taşıdığını düşünürüz. Bunun için öğrendiğimiz İnsan Kaynakları Yönetimindeki gelişmeleri müşterilerimize transfer edilebilecek şekilde modellemeye çalışırız.

İşinize Önem Veririz Yeni İnsan Kaynakları Danışmanlık Grubu Olarak sizin başarınızı kendi başarımız olarak görürüz. Şirketinizi gerçek potansiyele ulaşmasını sağlamak için içten bir ilgi ve isteklilikle çalışırız.