Uzmanlık Alanımız

Neleri Mümkün Kılıyoruz

Müşterilerimizin işyerlerini ideale taşıyarak, değer üretmelerine ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Şirketleri potansiyel çalışanlar için bir çekim merkezi haline getirme, yüksek performanslı çalışanları şirkete kazandırma, adanmış çalışanlar yaratma konusunda uzmanız.

Nasıl Mümkün Kılıyoruz

Bize yöneltilen her talebi ayrı ve özel bir proje olarak görüyor, ölçülebilir sonuçlar veren sistematik yaklaşımız ile çok farklı sektörlerdeki şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. İzlediğimiz dört aşamalı süreç sayesinde kapsamlı ve karmaşık insan kaynakları konularını, çözümlenebilir bileşenlere ayırarak, strateji ile uygulama arasında anlam üreten köprüler kuruyoruz.

 

nasıll

 

Değerlendir

İdeal bir işyeri için çalışmalara başlamadan önce mevcut durumun tüm yönleriyle tanımlanması, insanların organizasyonu seçme ve organizasyonda kalma nedenlerinin belirlenmesi, önemli problem ve bu problemlere yol açan nedenlerin belirlenmesi oldukça kritiktir.

Bu değerlendirme, aday ve çalışan deneyimini tanımlayan temas noktalarının incelenmesinden, ikili ve grup görüşmelerine, anket araştırmalarına kadar derin bir keşfi gerekli kılabilir.

Organizasyonel  Değerlendirmeler: Organizasyonun varoluş nedenini ve bu nedenin çalışanlar için ifade ettiği anlamı netleştirmek, aradaki farklılıkların giderilerek, uyumun nasıl sağlanabileceğini belirlemek için yapılır. Bu tür bir değerlendirme için gerekli verileri elde etmek ve sentezlemek için masa başı çalışmaları, ikili görüşmeer, fokus grup toplntıları gibi tekniklerden yararlanılır.

Örgütsel Davranış Değerlendirmeleri: Bu tür değerlendirmeler, memnuniyet/aidiyet ölçümleri, yeterlilik modellemesi, 360 derece geri besleme ve yetenek denetimleri gibi ölçümler temelinde yapılır.

Tasarla

Değerlendirme aşamasında tanımlanan ihtiyaçlar ışığında, müşterilerimizin işyerlerini ideale taşıyacak çözümler tasarlıyoruz. Bunu yaparken problemlere odaklanmak yerine, müşterilerimizin güçlü yönleri esas alıyor ve tüm proje boyunca olumlu yaklaşımımızı koruyoruz.

Potansiyel çözümlerimiz tepe yönetime verilecek eğitimlerden, kültürel değişim programlarına, işveren markasının geliştirilmesinden, yetenek yapılanmasına kadar çok geniş bir yelpazede yer alıyor.

Uygula

Alanında uzman danışmanlarımıza ilave olarak geniş yurtiçi ağımız ve uluslarararası işbirliklerimiz sayesinde tasarladığımız çözümleri kusursuz şekilde hayata geçiriyoruz. Ayrıca örgütsel değişim projeleri başta olmak üzere pek çok durumda pilot uygulamalarla ilerliyoruz. Ayrıca sadece sizin liderliğinizde sonuç alınabileceğini biliyor ve rolümüzü rehberlik sağlamakla sınırlı tutuyoruz.

Ölç

Ölçümü sürekli bir faaliyet olarak görüyor, projelerin tasarım aşamsında tanımlanan aşamalarında elde edilen sonuçlara bağlı olarak diğer aşamalara geçiyor ya da öngördüğümüz çözümleri revize ediyoruz. Ayrıca projenin sonunda sağlanan ilerlemeyi, proje hedeflerinin karşılanma düzeyini değerlendirme aşamalarındaki metrikleri kullanarak ölçüyor, müteakip projelere temel oluşturacak ayrıntılı bir rapor hazırlıyoruz.