Çalışan Aidiyeti

Son on yıl içerisinde yapılan sayısız araştırma, çalışan bağlılığının şirketlerin temel problemlerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Sektöründe lider konumda olan pek çok şirket dahi, nitelikli çalışanları elde tutamamak ve onlardan yeterli performansı alamamaktan şikayetçi. Özellikle işbirliği ve yaratıcılığın önem kazandığı alanlarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Oluşturulan rüya takımlar, rüya sonuçlar vermiyor. Bunun yanında, çalışan bağlılığının son derece yüksek olduğu şirketler de var. Peki, çok sayıda şirket bu konuda başarısızken onların başarılarının sırrı ne? Bu şirketleri diğerlerinden ayıran ve çalışanlarda bağlılık yaratan özellikler neler?

Türkiye’deki onlarca işyerinde yaptığımız derinlemesine incelemeler sornasında, bağlılığının düşük olduğu şirketlerde, çalışanların;

İşin teknik boyutlarını çok iyi bilmelerine rağmen, gün içindeki faaliyetlerinin hangi amaca hizmet ettiği hakkında net bir fikir sahibi olmadıklarını fark ettik. Bu kişiler işyerinde yarattıkları değerden çok, çabalarının karşılığında elde edecekleri ücret, terfi gibi dışsal faktörlerle odaklanmışlardı. Sürekli olarak yaptıkları işin karşılığını alıp alamadıklarını sorguluyor ve genellikle daha fazlasına layık olduklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle diğer şirketlerden gelebilecek tüm tekliflere açıklardı. Çalıştıkları şirketi, ilerisi için bir referans, hatta atlama taşı olarak görüyorlardı. Bu tür şirketlerde yöneticiler dahil olmak üzere herkesin kişisel çıkarlarının peşinde olması nedeniyle oluşan rekabet ortamı, çalışanlar arasındaki işbirliğini yok etmişti. Politik oyunlar, kutuplaşmalar üst düzeyde hissediliyordu.

Bağlılığın yüksek olduğu şirketlerde ise, çalışanların;
a. Neyi, neden yaptıklarına ilişkin çok net bir fikirlerinin olduğunu,
b. Ürettikleri değere her şeyden fazla önem verdiklerini,
c. Sektörün en iyi işi kendi şirketlerinin yaptığını düşündüklerini
d. Ödül, terfi gibi faktörleri iyi yapılmış işin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirledik.

Amaç iyi iş çıkarmak olduğu için çalışanların birbirleri ile işbirliği yapmaları güç olmuyordu. Yapılan işe bireysel çıkarların ötesinde bir önem atfedilmesi, başarının herkes tarafından paylaşılmasını ve kutlanmasını sağlamıştı.

İş Modelimiz, diğer Hizmetlerimiz, kullandığımız Araçlar hakkındaki tüm sorularınız için BİZE ULAŞIN