Anasayfa > İdeal İşyeri

İdeal İşyeri

İdeal İşyerinin temel ayırt edici özelliği UYUM’dur. UYUM, çalışanların sabah işlerine büyük bir istekle gittikleri, tüm potansiyellerini ortaya koymabildikleri, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadıkları, yaptıkları işten ve çalıştıkları organizasyondan gurur duydukları ideal bir işyeri için gereki altyapıyı sağlamaktadır.

Uyum Modeli

Uyum, “DESTEKLEYİCİ” ve “BÜTÜNLEYİCİ” olmak üzere iki temel başlık altında incelenebilir.

DESTEKLEYİCİ UYUM‘da; çalışanlar ve organizasyon birbirini destekleyen inanç ve değerlere sahipken,

BÜTÜNLEYİCİ UYUM‘da;
a. Organizasyonun ihtiyaçları ile çalışanların yetenekleri,
b. Çalışanların beklentileri ile organizasyonun onlara sağladıkları birbirini bütünler niteliktedir.

Tüm şirketler bu iki boyuttaki UYUM derecelerini yükselterek işyerlerini İDEALE taşıyabilir ve bunun sonucunda başarılı olabilirler.

Temellleri 1994 yılında John Holland tarafından atılan UYUM MODELİ, geçtiğimiz 30 yıl içinde 76 farklı ülkede yapılan 400’ün üzerinde araştırma sürekli geliştirmiş ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Destekleyici Uyum; çalışanların organizasyonun amaçlarını benimsemelerini, yönetici ve çalışma arkadaşlarına güven duymalarını sağlayarak işbirliğini güçlendirmektedir.

Bütünleyici Uyum; çalışanların motivasyon ve aidiyet düzeylerini arttırken, organizasyonu hedeflerine ulaştıracak şekilde yüksek performansla çalışmalarını sağlamaktadır.

Yeni İK Danışmanlık Grubu olarak organizasyonun ile çalışanlar arasında Destekleyici Uyumun düzeyi BRAND PLUS ve EQ PLUS çözümlerini geliştirdik.

TALENT PLUS ise, Bütünleyici Uyumu gerçekleştirmeye yönelik çözümler içeriyor.

Ayrıca SOCIAL PLUS ile şirketlerin mevcut ve potansiyel çalışanlarla sosyal ağlar üzerinden diyoloğunu sürdürerek, sağlanan uyumu koruyor ve sürekli geliştiriyoruz.