İdeal İşyeri

“Hizmet verdiğimiz İşyerlerini İDEALE Taşımak” gibi iddialı bir amaç ile hareket ediyoruz. Çünkü küçük düşünen bir ekip değiliz. İDEAL İŞYERİ’ni;

a. İnsanların sabah işlerine büyük bir istekle geldikleri,
b. Yüksek bir aidiyet ve performansla çalıştıkları,
c. Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadıkları,
d. Yapmış oldukları işten gurur duydukları,
bir çalışma ortamı olarak tanımlıyoruz.

Ayrıca günümüz iş dünyasında, gerek çalışanların gerekse işverenlerin karşı karşıya kaldıkları sorunların, hazır reçeteler yerine, günlük iş deneyimi ve çalışma ilişkilerine odaklanılarak çözümlenebileceğine inanıyoruz.

Çalışan Perspektifinden İş Dünyasının Sorunları

Günümüzde çalışanlar, potansiyellerini sınırlayan ve mutluluklarını yok eden çok sayıda sorunla mücade ediyorlar. Bu sorunlar;
– İyi bir iş bulmak, hatta bazı durumlarda sadece iş bulmakta yaşanan güçlükler,
– Sahip oldukları ve ihtiyaç duydukları becerileri anlayamama, tanımlayamama,
– Uygun olmadıkları, sevmedikleri işlerde çalışmak durumunda kalma,
– Potansiyellerini çok azını kullanabilme, daha fazla katkı sağlamak istemelerine rağmen yöneticleri ve çevreleri tarafından sınırlandırılma,
– Hedef baskısı altında yapılan işe ve organizasyona yabancılaşma, aidiyet hissedememe şeklinde özetlenebilir.

İşveren Perspektifinden İş Dünyasının Sorunları

Diğer yandan işletmeler de, rekabet güçlerini ve büyüme potansiyellerini sınırlandıraran yetenek sorunlarla karşı karşıyalar. Bu sorunlar;
– Kritik pozisyonları doldurmakta yaşanan güçlükler;
– İnsan potansiyelini kullanamama, yaratıcı performanslarını açığa çıkartmama,
– İşyerinin fiziksel koşullarında yapılan iyileştirmelerin karşılığını alamama,
– İşbirliği ve dayanışma ortamı kuramama, güçlü bir aidiyet duygusu yaratamama,
– Yetenekleri, özellikle en iyi olanları elde tutamama şeklinde özetlenebilir.

Bunlar ilk bakışta aşılması güç görünen problemler. Fakat iyi haber; çalışaların ve işletmelerin aynı cephede yer almaları, İdeal İşyeri ortamının her iki taraf için de kalıcı ve sürdürülebilir çözümler içermesi.