İdeal İşyeri

Yeni İK Danışmanlık Grubu olarak İDEAL İŞYERİ’ni:

a. İnsanların sabah işlerine büyük bir istekle geldikleri,
b. Yüksek bir aidiyet ve performansla çalıştıkları,
c. Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadıkları,
d. Yapmış oldukları işten gurur duydukları,
bir çalışma ortamı olarak tanımlıyor ve tüm işyerlerinin İDEAL’e taşınabileceğini iddia ediyoruz.

Neden İdeal İşyeri?

Günümüzde çalışanlar, potansiyellerini sınırlayan ve mutluluklarını yok eden çok sayıda sorunla mücade ederken, işletmeler de, rekabet güçlerini ve büyüme potansiyellerini sınırlandıraran yetenek sorunlarla karşı karşıyalar;

Çalışan Perspektifinden İş Dünyasının Sorunları

– İyi bir iş bulmak, hatta bazı durumlarda sadece iş bulmakta yaşanan güçlükler,
– Sahip oldukları ve ihtiyaç duydukları becerileri anlayamama, tanımlayamama,
– Uygun olmadıkları, sevmedikleri işlerde çalışmak durumunda kalma,
– Potansiyellerini çok azını kullanabilme, daha fazla katkı sağlamak istemelerine rağmen yöneticleri ve çevreleri tarafından sınırlandırılma,
– Hedef baskısı altında yapılan işe ve organizasyona yabancılaşma, aidiyet hissedememe.

İşveren Perspektifinden İş Dünyasının Sorunları

– Kritik pozisyonları doldurmakta yaşanan güçlükler;
– İnsan potansiyelini kullanamama, yaratıcı performanslarını açığa çıkartmama,
– İşyerinin fiziksel koşullarında yapılan iyileştirmelerin karşılığını alamama,
– İşbirliği ve dayanışma ortamı kuramama, güçlü bir aidiyet duygusu yaratamama,
– Yetenekleri, özellikle en iyi olanları elde tutamama.

Buradaki iyi haber; çalışanların ve işletmelerin aynı cephede yer almaları, sağlanacak İdeal İşyeri ortamının her iki taraf için de kalıcı ve sürdürülebilir çözümler içermesi.