Nasıl Katkı Sağlayabiliriz?

Danışmanlık Sürecimiz

Günümüz iş dünyasında, gerek çalışanların gerekse işverenlerin karşı karşıya kaldıkları sorunların, hazır reçeteler yerine, ancak günlük iş deneyimine odaklanılarak yaratılacak İDEAL İŞYERLERİ ile çözümlenebileceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz danışmanlık sürecimiz aşağıdaki beş temel aşamadan oluşuyor:

 

ideal model

 

1. Organizasyonel Değerlendirme: İşe, danışmanlık verdiğimiz şirketlerdeki kültürel/değer uyumu, yetenek uyumu ve beklenti uyumunu belirleyerek başlıyoruz. Bunun için Kurumsal Check-Up, Temas Noktası Analizi, Conjoint gibi ileri ölçüm tekniklerini kullanıyoruz.

2. Kültürel Uyum: “Kurumsal Neden”i ve farklı çalışan grupları için ne anlam ifade ettiğini tanımlıyor, güçlü bir iletişim araçları ile organizasyonun misyonunun içselleştirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca eş zamanlı olarak, organizasyondaki ilişkileri ve iş yapma biçimlerini belirleyen değer ve normları netleştiriyor, bunlardan işlevsel olanların temelinde İşveren Marka Kimliğini tanımlıyoruz.

3. Yetenek Uyumu: Modelin üçüncü bileşeni organizasyonun ihtiyaçlarıyla, çalışanların yeteneklerini uyumlu kılacak adımları içeriyor. Bunun için Yeterlilik Modellemesinden, Yönetici/Grup Koçluğuna kadar çok farklı ve danışmanlık verdiğimiz şirketlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen kapsamlı bir Yetenek Yönetimi programı başlatıyoruz.

4. İşveren Markası: Ardından mevcut ve potansiyel çalışanların organizasyondan beklentilerini ve farkında olmadıkları ihtiyaçları belirliyor, elde ettiğimiz veriler ışığında, İşveren Marka Kimliğini de dikkate alarak organizasyonun Çalışan Değer Önerisini oluşturuyoruz. Bu şekilde çalışanların organizasyondan beklentileriyle, organizasyonun onlara sundukları arasındaki UYUM’u sağlıyoruz. Ayrıca İşveren Marka Konumunu, organizasyonun kültürel değerlerini ve yetenek ihtiyaçlarını en iyi yansıtacak şekilde belirliyor ve bu sayede sadece uyum içinde çalışacak yeteneklere hitap eden “Seçici” bir İşveren Markası oluşturuyoruz.

5. Stratejik İletişim Planlaması: İhtiyaç duyduğunuz yetenek profili dikkate alarak; hem şirketiniz ve hem de rakipleriniz hakkında ayrıntılı veri topluyoruz. Söz konusu verileri analiz ederek, şirketiniz için en uygun iletişim ve tanıtım stratejisini belirliyoruz. Bu strateji doğrultusunda bulunmanız gereken mecraları tanımlıyor, iletişim bütçenizden optimum fayda elde etmenizi sağlayacak planlamaları yapıyoruz.

Çözümlerimiz

Bununla birlikte tüm şirketlerin aynı noktada olmadığının farkındayız. Bunun için çözümlerimizi modüler yapıda ve farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ayrıştırdık. Bu çerçevede;

a. Destekleyici Uyumu BRAND PLUS ve EQ PLUS çözümlerimiz ile sağlarken,

b. TALENT PLUS paketimiz, Bütünleyici Uyumu gerçekleştirmeye yönelik çözümler içeriyor.

c. Ayrıca SOCIAL PLUS ile şirketlerin mevcut ve potansiyel çalışanlarla sosyal ağlar üzerinden diyoloğunu sürdürerek, sağlanan uyumu koruyor ve sürekli geliştiriyoruz.